Vad är en plattformshiss?

En plattformshiss har ingen kabin/korg

Till skillnad från en konventionell hiss som har en kabin (korg) som rör sig upp och ner, så består en plattformshiss av en plattform (golv) som rör sig upp och ner. Plattformen sitter fast i en driv enhet som löper längs gejdrar (styrskenor) i ett inneslutet schakt. På detta sätt har en plattformshiss en mer öppen känsla för åkaren vilket är särskilt viktigt om hissen är liten (som tex i ett privat hem).

Plattformshiss från SWIFT

 

Plattformshissar följer ett enklare regelverk

Plattformshissar omfattas av det Europeiska Maskindirektivet, vilket är ett enklare direktiv än det Europeiska Hissdirektivet för konventionella hissar. För att följa det enklare Maskindirektivet måste en plattformshiss uppfylla ett visst antal säkerhetskrav. Ett sådant krav är att hastigheten inom Europa är begränsad. Ett annat sådant krav är att man inom Europa måste hålla inne knappen när man kör. Dessa säkerhetskrav är noga avvägda för att ge en så trygg och säker körning som möjligt, utan att det ska påverka upplevelsen.

SWIFT plattformshiss följer enklare regelverk

Skruv och mutter är vanligaste tekniken

De mest populära plattformshissarna har ett drivsystem byggt på “skruv och mutter teknik”. Tekniken bygger på att en elektrisk motor får en mutter att rotera längs en lång speciell drivskruv. När mutttern roterar så åker hissen upp eller ner. Det finns även andra tekniker för att driva plattformhissar. Sådana lösningar kan tex vara hydralik eller kedjor. Då dessa tekniker ofta låter mer, eller kan ha olja som läcker, så används dessa tekniker allt mer sällan.

En plattformshiss är ett extremt säkert val

En plattformshiss är en av de mest säkra och pålitliga hissarna man kan åka i. Detta kommer av de många säkerhetsfunktionerna som finns i hissen. Några exempel på detta är de dubbla säkerhetsbromsarna som krävs, säkerhetslister som ser till att ingen kan klämma sig, nödöppningsfunktioner samt olika lösningar på batteriback-up om strömmen skulle gå. Plattformshissar har de senaste 30 åren används mestadels i pubika sammanhang såsom handikappsanpassningar i skolor, butiker eller andra offentliga byggnader.

Anledningen till att de blivit så populära är att EU under 90-talet implementerade nya icke-diskriminerings lagar och regler för funktionshindrade vilket skapade en enorm efterfrågan på smarta och kostnadseffektiva hissar. Sverige var tidiga med att följa efter regelverket och därav så har Sverige blivit starkt förknippat med plattformshissar med flera olika tillverkare.

 

Vanligast i byggnader med 2-6 våningar

Plattformshissar används i första hand I byggnader upp till 6 våningar eller max 15-20 meter i lyfthöjd. Hissarna kan normalt sätt lyfta från 250 kg upp till 1000 kg och finns i många olika storlekar för att passa olika typer av byggnader.

Plattformshiss följer enklare regelverk

Fördelar med plattformshissar

Plattformshissar är mycket populära av flera skäl. Bland annat är de i praktiken ”all-inclusive” med ett schakt designat som byggklossar av glas eller schaktpaneler. På detta sätt behövs inga pengar läggas på att bygga ett extern schakt, och likaså behövs heller inga särskilda dörrar på varje våningsplan. Utöver detta är några av de viktigaste fördelarna jämfört med hydrauliska hissar eller linhissar att plattformshissar inte kräver något maskinrum, säkerhetsutrymme under hissen (läs mer om grop) eller säkerhetsutrymme ovanför hissen. Totalt sett så är det alltså mycket enklare att installera en plattformshiss och omkostnader för byggnadsarbetet blir mycket lägre.

SWIFT Plattformshiss

Plattformshissar och SWIFT

Med SWIFT har vi försökt att sammanföra åkkänslan och lyxen från en traditionell hiss med de smarta, enkla och säkra egenskaperna hos en skruvdriven plattformshiss, Resultat blir en lyxig, energisnål, all-inclusive hiss som är prisvärd, liten i sin storlek och enkel att installera. Perfekt för privata hem. Vi kallar detta för en villahiss.

Läs mer om villahissar >>