Hissgrop - så funkar det

För en konventionella hiss är en hiss grop det utrymme eller rum som är beläget under marknivå i byggnaden där hissen står. Hissgropen återfinns vanligtvis belägen direkt under hisschaktet. Hiss gropen innehåller maskineri och utrustning som krävs för att driva hissen, inklusive maskinrum, lyftkablar och motvikter. Hiss gropen är oftast åtkomlig genom en lucka eller dörr i marken och används av hisstekniker och underhållspersonal för reparationer och underhåll av hissystemet.

Storleken på en hiss grop beror på storleken på hissen men I allmänhet måste hiss gropen vara tillräckligt stor för att rymma allt maskineri och utrustning som krävs för att driva hissen. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för tekniker och underhållspersonal att arbeta i hiss gropen. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att bygga en hiss grop som är större än vad som krävs för att ge teknikerna och underhållspersonalen tillräckligt med utrymme för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

I kommersiella byggnader är plats för en stor hissgrop oftast inga problem. Men i ett privat hem, med begränsad yta, är detta såklart praktiskt omöjligt.

SWIFT har därför utvecklats med en plattformslösning, med inbyggt maskinrum och där utrymmets som krävs är en bråkdel av den för en konventionell hiss. Vår villahiss kan installeras direkt på golvet med en tröskel eller i en endast 50 mm grop om du vill ha den i linje med ditt golv.

Superenkelt.

Hissgrop - så funkar det på SWIFT