Hur fungerar SWIFT?

SWIFT är en ”all inclusive” villahiss med en plattform och ett schakt gjort som byggklossar. Schaktet kan personifieras med glaspaneler eller schaktpaneler beroende på din inredning och planlösning. Det behövs inget externt schakt, extra dörrar på våningsplanen eller säkerhetsutrymme ovanför hissen. Villahissen kan installeras direkt på golvet eller nedsänkt i en 50 mm grop.

Driv systemet är baserad på en skruv- och mutter lösning. När muttern roterar så rör sig hissen uppåt eller neråt. Skruv- och mutter systemet är ursprungligen utvecklat i Sverige och är extremt pålitligt, säkert och yteffektivt. I kombination med skruv- och mutter driv system har SWIFT en Tesla inspirerad batteri lösning. När villahissen rör sig neråt, laddas batterierna. På så sätt blir var 4e resa gratis och den totala energikonsumptionen väldigt låg.

 

Lär dig mer om hur SWIFT fungerar. >>