Hur funkar en skruvhiss?

Skruvhissen är genial i sin lösning. Hissen drivs av ett skruv- och muttersystem, en populär teknik som ursprungligen utvecklades i Sverige. Skruvhissen bygger på att en elektrisk motor får en mutter att rotera runt skruven och på så sätt flyttar muttern (och hissen) upp eller ner. Det finns flera olika sätt att tillverka skruven och muttern för att få bäst prestanda i form av ljud och energi användning. En skruvhiss där stigningen på skruven är gjord på så sätt att muttern (hissen) stoppar av sin egen friktion kallas självhämmande skruvhiss. Väljer man en annan stigning på skruven så behövs istället en särskild mutter broms.

Vår skruvhiss är unikt utvecklad för att optimera användarupplevelsen i form av ljud och mjuk körning. Samtidigt har vi på ett Tesla inspirerat sätt kunna se till att energin som skapas när man åker neråt, kan återföras till batterierna. På detta sätt blir var 4e resa gratis och skulle strömmen gå i huset så kommer hissen kunna köras på sina batterier precis som vanligt.

Hur fungerar en hiss? >>