Villahissens garanti - vad ingår?

Vår villahiss garanti är både omfattande och sträcker sig över en lång period. Se nedan för mer detaljer:

Garanti perioden:

Garantin gäller i 10 år för skruv- och mutter drivenheten och i 5 år för resten av villahissen. Garantitiden gäller från överlämnandet av hissen. Läs mer om hur installation går till >>

Villahiss garantin täcker:

Garantin täcker fel på material och fel i tillverkning eller skeppning.

För tydlighetens skull så täcker garantin inte:

  • Normalt slitage
  • Oljebyten
  • Utbyte av batterier om hissen har använts på annat sätt än de rekommendationer som finns i användarmanualen.
  • All arbetskostnad och resekostnad i samband med service och underhåll
  • Färg som bleknat
  • Skador orsakade av våld, onormalt användande, olyckor eller borttagning av delar
  • Skador på grund av ett användande som inte är i linje med rekommenderat användande
  • Skador orsakade av delar eller tillbehör som inte kommer ifrån SWIFT eller på annat sätt var godkända av SWIFT
  • Skador orsakade av egenvalda oljor

Förutsättningar för att gälla:

För att kunna åberopa garantin måste hissen vara installerad och servad av SWIFT eller någon av våra utvalda Partners.

Ägaren av villahissen måste säkerhetsställa att  hissen underhålls och servas via ett Service och Underhållspaket från SWIFT eller någon av våra utvalda partners.

 

villahiss garanti