Installation av hiss hemma - så funkar det

Innan villahissen anländer till ditt hem så kommer SWIFTs installationsteam att besöka dig för att se till att allt är förberett. En av de viktigaste sakerna är att kontrollera att håltagning är gjort korrekt så hissen kan installeras rakt. När hissen väl anländer kommer teamet att börja med installationsprocessen. Installationen tar normalt 2-4 dagar.