Hur fungerar en hiss - vilka typer finns?

Det finns flera olika typer av hissar för att möta olika behov och krav i byggnader och hem.

Konventionella hissar

De vanligaste hissarna för allmänt bruk är linhissar, hydrauliska hissar, pneumatiska hissar och andra konventionella hissar. Dessa hissar drivs av remmar, olja och motvikter och förflyttar en kabin (en korg) upp och ner.

Sådana personhissar är lämpliga för hotell i flera våningar, flygplatser och andra offentliga byggnader som kräver tillräckligt med hastighet och kapacitet för att transportera tusentals människor. Dessa personhissar kräver mycket säkerhetsutrymme både under och ovanför hissen, ett separat schakt och mycket byggnadsarbete inklusive landningsdörrar och 3-fas installation. Normalt sett installerar man inte sådana hissar i privata hem.

Plattformshissar

På andra offentliga platser som museer, järnvägsstationer, skolor tillhandahåller en plattformshiss ett enklare och billigare alternativ. Dessa brukar vara långsamma hissar och installeras oftast för att uppfylla tillgänglighetskraven för personer med funktionshinder, barnvagnar eller andra rörelsebegränsningar. En platformshiss kan drivas av ett skruv och muttersystem, kedjor eller hydrauliska lösningar. Designen måste vara mycket robust för att tåla regn, smuts, vandalism eller på andra sätt ett mer slitigt användande. Inte heller dessa hissar brukar man installera i ett privat hem.

Hissar för äldre och funktionshandikappade

Det finns också flera tillgängliga villahisslösningar för äldre och funktionshindrade. Dessa inkluderar trapphissar, golvhissar och stolhissar, samt pneumatiska villahissar och vakuumhissar. De flesta av dessa hissar har ett design språk som fokuserar på att möta handikappade personer och deras eventuella vårdare. Syftet är att lösa ett tillgänglighetsproblem och att hålla kostnaden låg. Dessa lösningar gör självklart jobbet att förflytta människor mellan våningar, men passar knappast i ett vackert vardagsrum eller i hem där det inte finns ett direkt handikapp problem.

Villahiss

SWIFT skapades för att möta den växande efterfrågan på funktionella och lyxiga villahissar som istället för handikapp sätter design i fokus. En SWIFT villahiss kombinerar det bästa av traditionella hissar med helt ny teknik och design. SWIFT drar fördel av den enkla och funktionella karaktären hos en plattformshiss, samtidigt som vi behåller skönheten och kraften hos en konventionell hiss.

SWIFT är en ”all inclusive” villahiss med en plattform och ett schakt gjort som byggklossar. Schaktet kan personifieras med glaspaneler eller schaktpaneler beroende på din inredning och planlösning. Det behövs inget externt schakt, extra dörrar på våningsplanen eller säkerhetsutrymme ovanför hissen. Villahissen kan installeras direkt på golvet eller nedsänkt i en 50 mm grop (Hissgrop – så funkar det >>)

Driv systemet är baserad på en skruv- och mutter lösning. När muttern roterar så rör sig hissen uppåt eller neråt. Skruv- och mutter systemet är ursprungligen utvecklat i Sverige och är extremt pålitligt, säkert och yteffektivt. Läs mer om skruvhissar >>

Oavsett om du renoverar ett befintligt hem, eller ritar ett helt nytt hus, och oavsett om du är ung eller gammal, så är en villahiss en bra investering. Vår villahiss är designad efter förutsättningarna i ett vanligt modernt hem, med en vanlig modern familj. Läs mer om hur SWIFT fungerar >>

Läs mer om våra villahissar >>