Vad är hastigheten på villahissen?

På en konventionell hiss, tex i en skyskrapa, så kan hastigheten på en hiss vara mellan 0,5-1,5 m/s. Det finns även speciella hissar som kan köra ännu snabbare, upp till 18 m/s eller mer. Dessa hissar lämpar sig bra för byggnader med hög trafik och många våningar. I ett privat hem med endast 2 eller ett fåtal våningar skulle en sådan hiss i praktiken aldrig hinna få upp farten. Likaså skulle denna typ av hisslösning kräva så mycket utrymme för grop och maskinrum att den i praktiken inte får plats.

SWIFTs lösningen är istället baserad på en plattformshisslösning, där maskinrummet är inbyggt och där det totala behovet av plats är avsevärt mindre. SWIFTs fokus är också endast på privata hus mellan endast 2-6 våningar. I privata hus är resorna kortare, användandet mindre frekvent, och behovet av hastighet avsevärt lägre

SWIFT Pro har en maxhastighet på 0,15 m/s inom Europa och 0,3 m/s utanför Europa. Hastighet för dörrar kan bestämmas via displayen.

SWIFT Lite har en maxhastighet på 0,15 m/s inom Europa och 0,3 m/s utanför Europa.