Vad händer om jag beställer fel?

Vid köp av en SWIFT villahiss så ingår alltid ett hembesök. Detta för att säkerställa rätt mått och för att gå igenom förhållandena i ditt hem.

Om det blir ett mindre fel eller ändring av din beställning efter att den har bekräftats, kan SWIFT i allmänhet åtgärda detta på plats under installationsprocessen. Detta kan till exempel vara fel antal glaspaneler, för kort travel height och så vidare. För större förändringar eller misstag som storlek, designval eller färg är det i regel mer komplicerat och något som troligtvis kräver att ordern kancelleras och görs om på nytt (eller kräver en större reservdelsorder). Sådana ändringar kommer hanteras som reservdelsorder med tillkommande kost.