Ingår installation i priset?

Kostnaden för villahiss installationen ingår i det totala hisspriset.

Det är dock viktigt att siten är förberedd enligt våra guidelines så att det inte uppstår merarbete precis när hissen skall installeras. Kostnaden för villahiss installationen skulle till exempel kunna bli väldigt hög om håltagningen görs för liten eller om väggarna som hissen skall installeras mot är sneda. Allt sådant måste kontrolleras innan och görs normalt när SWIFT besöker ditt hem.

Allt förberedande arbete såsom håltagning i golvet, förberedande av grop, eller att dra fram el, ingår ej i det totala priset. SWIFT kan hjälpa till med håltagning, men detta blir tillkommande kostnader.

Installation tar normalt 3-5 dagar beroende pä hus.

Vill de se vad olika hiss konfigurationer kostar kan du testa vår ”bygg din hiss”.