Förberedelser innan installationen?

Det tar normalt 2-4 dagar att installera en villahiss av typen plattformshiss i ditt hus. Om ditt hus har fler än 2 våningar kan det ta någon dag extra.

Inför köpet måste du fundera över hur mycket utrymme du har tillgängligt och var hissen kan placeras. SWIFT kräver minimalt med utrymme under och ovanför hissen. Det viktigaste att förbereda är rätt dimensioner för ”hålet-genom-golvet”.

Normalt sett kontrollerar SWIFT att detta arbete är utfört på rätt sätt genom att kontrollera ritningarna och måtten under ett hembesök. SWIFT kan även hjälpa till att skära en öppning i golven, men notera att detta i så fall debiteras separat.

Om hissen ska installeras i mitten av en trappa måste SWIFT se över ritningar för att säkerställa att det finns tillräckligt med infästningspunkter.