Ingår garantin i hiss priset?

SWIFT och våra utvalda partners erbjuder en generös produktgaranti på 10 år för skruv- och mutter drivsystem och 5 år för resten av hissen. Garantin är inkluderad i det totala villahiss priset.

SWIFT villahss produkt garanti >>