Hur mycket el förbrukar villahissen?

SWIFT har ett unikt Tesla-inspirerat drivsystem där batterierna laddas när hissen rör sig nedåt. Vid normal användning förbrukar en SWIFT villahiss mindre ström än en mikrovågsugn.

Villahissen går på 220V enfas, max 900W och säkras upp med 6A (8A).

SWIFT EcoDrive och el >>