Vilken el och säkring behövs?

SWIFT är unikt designad med en Tesla inspirerad batteri lösning där villahissen laddar sig själv när den åker neråt. Generellt är var 4e resa gratis och olikt andra hissar kan SWIFT kopplas in mot vanlig 230 V enfas 6A (8A säkring).

SWIFT EcoDrive och el >>