Behövs bygglov för villahiss?

Eftersom installationen av en hiss hemma inte påverkar byggnadens exteriör krävs inget särskilt tillstånd. Kontakta oss för mer info.